اخبار

آذری جهرمی طی حکمی عضو و جانشین رییس کارگروه توسعه خدمات الکترونیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را منصوب کرد. ادامه خبر

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیش نویس لایحه "حمایت از داده ها وحریم خصوصی در فضای مجازی"

پیشخوان خدمات الکترونیکی پیشخوان خدمات الکترونیکی

ثبت دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی

گالری گالری