سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
مناقصه 97/3 فراخوان عمومی مناقصه عمومی ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کار آفرینی در سطح استان های کشور منطقه (1) (اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري، لرستان، ايلام و قم) 1397/05/17
97/4 فراخوان عمومی مناقصه عمومی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 2 ) ( تهران، همدان، مرکزی ، گیلان ، مازندران ، قزوین و البرز) 1397/05/17
مناقصه 97/5 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 3 ) ( آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، ارديبل، زنجان، كردستان، كرمانشاه) به شماره مناقصه 5/97 1397/05/17
97/6 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 4 ) (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان و سمنان) 1397/05/17
97/7 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 5 ) (استانهای فارس- کرمان – خوزستان- بوشهر- کهگیلویه و بویر احمد- هرمزگان) 1397/05/17
- فراخوان فنی آگهی فراخوان شناسایی ارایه دهندگان خدمات نقشه داخلی 1397/04/19
- فراخوان فنی آگهی فراخوان شناسایی ارایه دهندگان خدمات پست الکترونیکی داخلی 1397/04/19
96/9 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابي ساده(فشرده)يك مرحله اي(سرويس و نگهداري تاسيسات الكتريكي،مكانيكي و تعميرات ساختماني، آسانسور وتلفنخانه ساختمانهاي مركزي،شماره 1 و 2 ، انبارها و ساختمانهاي اقماري سازمان فناوري اطلاعات ايران) به شماره 9/96 1396/11/15
96/14 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (نگهداري و پشتيباني فني مراكز خدمات داده استانهاي كرمان، يزد، فارس و بوشهر) 1396/11/11
96/13 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای (نگهداري و پشتيباني فني مراكز داده استانهاي چهارمحال و بختیاری، اصفهان، قم، مرکزی و خوزستان) 1396/11/11