سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
97/12 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 5 ) ( فارس،کرمان،خوزستان،بوشهر،کهکیلویه وبویر احمد وهرمزگان) به شماره مناقصه 97/12 1397/06/24
97/11 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 4 ) (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان و سمنان) به شماره مناقصه 97/11 1397/06/24
97/10 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 3 ) ( آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، ارديبل، زنجان، كردستان، كرمانشاه) به شماره مناقصه 97/10 1397/06/24
97/9 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 2 ) ( تهران، همدان، مرکزی ، گیلان ، مازندران ، قزوین و البرز) به شماره مناقصه 97/9 1397/06/24
97/8 حراج عمومی عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 1 ) (اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري، لرستان، ايلام و قم) به شماره مناقصه 97/8 1397/06/24
- فراخوان فنی ارزیابی کیفی آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده 1397/06/21
مناقصه 97/3 فراخوان عمومی مناقصه عمومی ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کار آفرینی در سطح استان های کشور منطقه (1) (اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري، لرستان، ايلام و قم) 1397/05/17
97/4 فراخوان عمومی مناقصه عمومی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 2 ) ( تهران، همدان، مرکزی ، گیلان ، مازندران ، قزوین و البرز) 1397/05/17
مناقصه 97/5 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 3 ) ( آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، ارديبل، زنجان، كردستان، كرمانشاه) به شماره مناقصه 5/97 1397/05/17
97/6 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 4 ) (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان و سمنان) 1397/05/17