سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

بازدید دکتر شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از مرکز داده دولت الکترونیک

کد خبر: 3044 13 تیر 1397 12:49 تعداد بازدید: 669

بازدید دکتر شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از مرکز داده دولت الکترونیک