سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
97/8 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 1 ) (اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري، لرستان، ايلام و قم) به شماره مناقصه 97/8 1397/08/02
97/12 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 5 ) ( فارس،کرمان،خوزستان،بوشهر،کهکیلویه وبویر احمد وهرمزگان) به شماره مناقصه 97/12 1397/08/02
97/11 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجدیدمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 4 ) (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان و سمنان) به شماره مناقصه 97/11 1397/08/02
97/10 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 3 ) ( آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، ارديبل، زنجان، كردستان، كرمانشاه) به شماره مناقصه 97/10 1397/08/02
97/9 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 2 ) ( تهران، همدان، مرکزی ، گیلان ، مازندران ، قزوین و البرز) به شماره مناقصه 97/9 1397/08/02
97/1 فراخوان عمومی مزایده عمومی آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 97/1اجاره مراکز داده استانی منطقه 1 (استان های آذربایجان شرقی ، گیلان ، البرز ، قزوین و همدان) 1397/07/24
97/2 فراخوان عمومی مزایده عمومی آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 2/ 97اجاره مراکز داده استانی منطقه 2 (استان های خراسان رضوی ، مازندران ، سمنان و گلستان) 1397/07/24
97/3 فراخوان عمومی مزایده عمومی آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 97/3اجاره مراکز داده استانی منطقه 3 (استان های قم ، چهارمحال و بختیاری ، مرکزی و خوزستان) 1397/07/24
97/4 فراخوان عمومی مزایده عمومی آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 97/4اجاره مراکز داده استانی منطقه 4 (استان های فارس ، کرمان ، یزد و بوشهر) 1397/07/24
97/12 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح استانهاي کشور منطقه 5 ) ( فارس،کرمان،خوزستان،بوشهر،کهکیلویه وبویر احمد وهرمزگان) به شماره مناقصه 97/12 1397/06/24