سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانش

مراکز داده - ایجاد مراکز داده – الزامات

مراکز داده - ایجاد مراکز داده – الزامات

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات-

تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات-

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای

امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه¬های اجرایی-

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه¬های اجرایی-

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

ارائه گواهی ارزیابی امنیتی محصولات، خدمات و آزمایشگاه ها-

ارائه گواهی ارزیابی امنیتی محصولات، خدمات و آزمایشگاه ها-

تاریخ انتشار :
null
فایل pdf دانلود

پیشنهاد اجرای تستی یک انتخابات تماما الکترونیکی

پیشنهاد اجرای تستی یک انتخابات تماما الکترونیکی

تاریخ انتشار :
1397/10/22
فایل pdf دانلود

اقدامات انجام شده در ارزیابی وضعیت الکترونیکی دستگاه های اجرایی

اقدامات انجام شده در ارزیابی وضعیت الکترونیکی دستگاه های اجرایی

تاریخ انتشار :
1397/09/19
فایل pdf دانلود

پيوست امنيتي

پيوست امنيتي

تاریخ انتشار :
1397/07/18
فایل pdf دانلود

پيوست فرهنگي

پيوست فرهنگي

تاریخ انتشار :
1397/07/18
فایل pdf دانلود