سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

برگزاری جلسه ارزیابی تاب‌آوری دستگاه‌های ارتباطی بانکی در زمان بحران

تاریخ خبر: 09 دی 1396

این جلسه به‌منظور بررسی چالش‌ها ، نیازمندی‌ها و توانمندی‌های سیستم‌های ارتباطی و زیرساخت‌های موجود بانک‌ها و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهاد‌ها به‌منظور ارتقاء ، تداوم و بهبود سرویس‌دهی در شرایط بحرانی در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران : دکتر سراییان با اشاره به‌ضرورت برگزاری این جلسه و همچنین تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برگزاری جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان IT بانک‌های دولتی گفت : لزوم آمادگی و پشتیبانی ارتباطی بانک‌ها در زمان بحران و بروز سوانح طبیعی یکی از دغدغه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است .

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ایجاد مسیرهای ارتباطی جایگزین و پشتیبانی امن در زمان بحران و پس از بحران گفت : ارزیابی و جمع‌بندی وضعیت موجود زیرساخت‌های ارتباطی بانکی در سرورهای اصلی و پشتیبان به‌منظور بهبود وضعیت ارتباطی در شرایط بحرانی از  اولویت‌های مهم و ضروری است .

وی با استماع مشکلات بانک‌ها در خصوص ایجاد سرویس‌های ارتباطی در مواقع بحران از قبیل هزینه بالای ایجاد مراکز پشتیبانی امن و همچنین نبود دستورالعمل واحد برای ایجاد این مراکز گفت : بانک‌ها برای ایجاد مسیرهای ارتباطی پشتیبان نیازمندی‌های خود  از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها را اعلام نمایند.

وی ارتباط بانکی بین مراکز اصلی ، پشتیبان و مراکز (DR) (disaster recovery)  و لزوم برقراری ارتباط در شرایط بحرانی را از الویت های مهم این حوزه دانست و در ادامه افزود : بانک‌ها در بحث سیستم‌های ارتباطی می‌بایست امکانات و توانمندی‌های موجود  و وضعیت مطلوب خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال نمایند . همچنین در فاز بعدی برنامه‌ریزی‌های خود درزمینهٔ ایجاد مراکز DR و ظرفیت‌های در نظر گرفته‌شده برای این مراکز را به ما اعلام نمایند تا در گام بعدی با جمع‌بندی این گزارش‌ها بتوان استراتژی‌های مشخص و متمرکزی برای ایجاد مراکز DR از سوی بانک مرکزی  در راستای چابک سازی و امنیت سرویس‌های ارتباطی تدوین شود .

وی در ادامه با تصریح بر لزوم آماده‌سازی سیستم‌های ارتباطی در مواقع بحرانی گفت : می‌بایست به جهت بررسی تاب‌آوری سیستم‌های ارتباطی بانکی و آماده بودن زیرساخت‌ها، مانورهایی باهدف بررسی ظرفیت‌ها و ماندگاری ارتباط بانکی و برآورد میزان آمادگی در شرایط اضطراری را برنامه‌ریزی و اجرا نماییم .

تصاویر خبر